Tổ hợp bao gồm 4 Tòa nhà, rộng 60 đống biệt thự cao cấp cạnh bên,