giống như thiên đường nghỉ dưỡng Maldives, Phú Quốc những năm trước sẽ là vấn đề