Chung cư Sky Central Định Công khi là Tổ hợp chung cư thuộc Tòa chung cư