Bán chung cư Hateco Apollo đc đầu tư và quy hoạch and bề ngoài như 1 khu